Prof. Dr. MECİT ÖMER AZABAĞAOĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. MECİT ÖMER AZABAĞAOĞLU

T: (0282) 250 2104

M azabagaoglu@nku.edu.tr

W azabagaoglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarım Ekonomisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 1999
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 1995
Tez:
Lisans
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 1992
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ / TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
2015-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ / TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
2010-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ / TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
2006-2010
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ PR.
1999-2006
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1994-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ
2015-
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2007-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarım Ekonomisi
Tarımsal Pazarlama
Tarım İşletmeciliği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DEMİRKOL C., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Analysis of Business Structures on Capacity Usage in Determining Encountered Problems of Red Meat Industry in Turkey, Social Sciences Research Journal, vol. 6, pp. 359-369, 2017.
Özgün Makale ESJI, Researchbib, SIS
2. DEMİRKOL C., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Marketing Strategies in Red Meat Sector in Turkey, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 3, pp. 127-132, 2017.
Özgün Makale DRJI, DAIJ, SIS, ResearchBib, EBSCO, ESJI, ASOS
3. aydın b., özkan e., HURMA H., AKTAŞ E., AZABAĞAOĞLU M. Ö., ÖZDEMİR G., Sulama İşletmeciliğinde Etkinlik Analizi (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale İlleri Örneği), Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol. 4, pp. 70-78, 2017.
Özgün Makale ISI, Efita, SIS, ESJI,
4. UNAKITAN G., AYDIN B., AZABAĞAOĞLU M. Ö., HURMA H., DEMİRKOL C., YILMAZ F., Bitkisel Üretimde Çiftçilerin Girdi Kullanım Bilinç Düzeylerinin Analizi: Trakya Bölgesi Örneği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 34, pp. 104-114, 2017.
Özgün Makale EBSCO
5. Aydın B., UNAKITAN G., HURMA H., AZABAĞAOĞLU M. Ö., DEMİRKOL C., YILMAZ F., Bitkisel Üretimde Çiftçilerin Girdi Kullanım Kararlarının Analizi: Trakya Bölgesi Örneği, UÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 30, pp. 45-56, 2016.
Özgün Makale CAB
6. AZABAĞAOĞLU M. Ö., ABDİKOĞLU D. İ., UNAKITAN G., Consumer’s Fish Purchase Behavior in Tekirdag, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 13, pp. 145-151, 2016.
Özgün Makale CABI, EBSCO, DOAJ, FAO AGRIS, PROQUEST
7. ABDİKOĞLU D. İ., AZABAĞAOĞLU M. Ö., UNAKITAN G., Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 1, pp. 69-75, 2015.
Özgün Makale ResearchBib, RePEc, EconBib, EconBiz, Econis, EconPaper, EconStor
8. Azabağaoğlu M., G. Ç., Research on Visitors Attitudes and Behaviours Regarding Ecotourism on Igneada Deep Spot in a Sea Forest Natural Park, Advances in Education Research, vol. 51, pp. 13-19, 2014.
Özgün Makale
9. Özkan E., HURMA H., AKTAŞ E., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Some Performance Indicators of main Irrigation Cooperatives in Terms of Rural Development in East Tharce Region, Balkan Journal of Social Sciences, vol. 1, pp. 49-67, 2012.
Özgün Makale
10. AZABAĞAOĞLU M. Ö., ORAMAN Y., Analysis of Customer Expectations after the Recession: Case of Food Sector, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 24, pp. 229-236, 2011.
Özgün Makale Erişim Linki
11. ORAMAN Y., AZABAĞAOĞLU M. Ö., İNAN İ. H., The Firms’ Survival and Competition through Global Expansion: A Case Study from Food Industry in FMCG Sector, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 24, pp. 188-197, 2011.
Özgün Makale Erişim Linki
12. Unakıtan G., A. M. Ö., An Analysis of Factor Demand Elasticity for Wheat Production in the Trakya Region of Turkey, Philippine Agricultural Scientist, pp. 81-86, 2011.
Özgün Makale SCI
13. AZABAĞAOĞLU M. Ö., Gaytancıoğlu O., Analyzing Consumer Preference to Different Rice Varieties in Turkey, Agricultura Tropica Et Subtropica, pp. 118, 2009.
Özgün Makale Erişim Linki
14. Azabağaoğlu M., A. K., H. H., F. Y., Producers´ Pesticide Usage Knowledge and Purchase Behaviors in Turkey at EU Extension Process, Journal of Environmental Protection and Ecology, pp. 241-248, 2007.
Özgün Makale SCI
15. AZABAĞAOĞLU M. Ö., Özay A., AKYOL A., The Demand for Organic Wines and Organic Wine Marketing, Journal of Environmental Protection and Ecology, pp. 171-178, 2007.
Özgün Makale SSCI
16. AKYOL A., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Özay A., Wineries and Wines Around the World and European Directives of Production, Journal of Environmental Protection and Ecology, pp. 220-227, 2007.
Özgün Makale SSCI
17. AZABAĞAOĞLU M. Ö., Examining the Turkish Wine Industry: Marketing Effectiveness and Recommendations for Increasing its Competitive Performance, New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, pp. 257, 2006.
Özgün Makale SCI
18. AZABAĞAOĞLU M. Ö., The History and Development of the Turkish Wine Industry, International Journal of Wine Marketing, pp. 62, 2005.
Özgün Makale SSCI
19. AZABAĞAOĞLU M. Ö., Determination of Dairy Farmers’ Existing Structure in Turkey and Analysis of Emerging Issues in Production, Czech Agricultural Economics, pp. 31-35, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
20. AZABAĞAOĞLU M. Ö., Determination of Dairy Farmers? Existing Structure in Turkey and Analysis of Emerging Issues in Production, Czech Agricultural Economics, pp. 31, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
21. AZABAĞAOĞLU M. Ö., Analysis of the Marketing Structure of the Dairy Industry in the Trakya Region and the Determination of Emerging Issues with Multidimensional Scaling, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, pp. 177, 2003.
Özgün Makale SCI
22. AZABAĞAOĞLU M. Ö., O. G., A. K., R. E., Analysis of the Marketing Structure of the Dairy Industry in the Trakya Region and the Determination of Emerging Issues with Multidimensional Scaling, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, pp. 117-121, 2003.
Özgün Makale SCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AZABAĞAOĞLU M. Ö., E. D., Tüketicilerin Modern Gıda Perakendecilerine Karşı Davranışının Analizi, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, ss. 1-12, 2008.
Özgün Makale
2. İnan İ., A. K., O. G., M. A. v. G. U., The Structure and Fundamental Problems of Vegetable Oil Industry in Turkey, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, ss. 8-15, 2006.
Özgün Makale
3. AZABAĞAOĞLU M. Ö., F., Kırklareli İlinde Süt Sanayinin Durumu, Tarım Bilimleri Dergisi, ss. 323-328, 2004.
Özgün Makale
4. Akyol A., M. A., A. Ö., Şarap Sektörünün Pazarlama Karması Elemanları Açısından İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 15-29, 2004.
Özgün Makale
5. METİN N., KUBAŞ A., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Türkiye’de Bitkisel Yağ Sektörünün Sorunları ve Karışım Sıvı Yağ Tüketiminde Yaşanan Gelişmeler, Dünya Gıda dergisi, cilt 8, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. O. G., M. A., Türkiye’de Pirinç-Bakliyat Pazarlaması ve Perakendeci Düzeyinde Firmaların Durumu, Dünya-Gıda Dergisi, ss. 41-45, 1999.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Eti S., AZABAĞAOĞLU M. Ö., ETİ İÇLİ G., Current Approaches in Social Sciences, Bölüm: Study on the Socio-Economic Profile of Organic Food Consumers, Yayın Yeri: PL Academic Research, Editör: Yilmaz, R., Löschnigg, G., Arslan, H., Icbay, M.A., 2015.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Ceylan O., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Analysis of Contemporary Food Retailers in Turkey According to Fresh Fruit and Vegetable Distribution System, IBANESS Conference Series Ohrid (28.10.2017-29.12.2017).
Tam metin bildiri
2. AZABAĞAOĞLU M. Ö., UNAKITAN G., Bakery Sector Issues and Possible Solution Suggestions, BANESS Conference Series – Kırklareli (23.09.2017-24.09.2017).
Tam metin bildiri
3. Özkan E., Aydın B., HURMA H., AKTAŞ E., AZABAĞAOĞLU M. Ö., ÖZDEMİR G., ENVIRONMENT PERCEPTIONS OF THE FARMERS WITHIN DIFFERENT ORGANIZATIONS IN TERMS OF IRRIGATION MANAGEMENT (Sample Study), 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
4. UNAKITAN G., AZABAĞAOĞLU M. Ö., ABDİKOĞLU D. İ., Analysis and Future Outlook of Milk Consumption in Turkey, IV. IBANESS Congress Series – Russe / Bulgaria (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri
5. UNAKITAN G., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Analysis of Sowing Area-Price Relation on Canola Production, IV. IBANESS Congress Series – Russe / Bulgaria (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri
6. AZABAĞAOĞLU M. Ö., Yıldırım U., Examining the Economic Structure of Fertilizer Sector in Turkey, IBANESS Conference Seiers Russe (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri
7. ORAMAN Y., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Marketing Strategies Followed by FMCG Companies for Making Their Brands Outstanding in Turkey, IBANESS Conference series Russe (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri
8. AZABAĞAOĞLU M. Ö., UNAKITAN G., YILDIRIM U., Thrace Region Farmers’ Fertilizer Usage Conscious in Agricultural Production, IV. IBANESS Congress Series – Russe / Bulgaria (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri
9. HURMA H., AZABAĞAOĞLU M. Ö., İNAN Ç., Green Marketing Approaches to the Development ofSustainable Rural Tourism Activities, IBANESS Congress Series Edirne/TURKEY (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri
10. ORAMAN Y., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Tips to Deepen Customer Relationships Groceries of Turkey: Examples of Customer Club Membership Card Applications, IBANESS Congress Series Edirne/Turkey (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri
11. TUNCER B., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Çiftçi Kararlarına Davranışsal Finans Yaklaşımının Olası Sorunlara Katkısı, IBANESS Conference Series-Prilep/Republic of Macedonia (28.11.2016-30.11.2016).
Tam metin bildiri
12. AZABAĞAOĞLU M. Ö., TUNCER B., A Behavioral Finance Application Influence to Farmers’ Decision on Loan and Agricultural Credit Usage, IBANESS Conference Series-Prilep/Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
13. ETİ H. S., AZABAĞAOĞLU M. Ö., ATTITUDES OF CONSUMERS TOWARDS GREEN PRODUCTS, IBANESS Conference Series-Prilep/Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
14. AZABAĞAOĞLU M. Ö., ABDİKOĞLU D. İ., UNAKITAN G., Best-Worst Analysis of Fish Purchase Behavior in Tekirdag, International Balkan an Near Eastern Social Sciences Conference series (12.03.2016-).
Tam metin bildiri
15. AZABAĞAOĞLU M. Ö., ETİ S., Organic Food Customer Profile in Turkey, The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
16. AZABAĞAOĞLU M. Ö., G. Ç., Determination of Ecotourism Potential of Igneada Region According to Rural Development, Athens: ATINER´S Conference Paper Series (11.06.2012-14.02.2014).
Tam metin bildiri
17. Selçuk E., G. İ., A. M. Ö., Application of Integrated Marketing Communications Elements in Wine Sector, International Scientific Conference (09.06.2008-10.06.2008).
Tam metin bildiri
18. AZABAĞAOĞLU M. Ö., Gaytancıoğlu O., KUBAŞ A., ORAMAN Y., Süt hayvancılığının karşılaştığı sorunlar ve süt ürünlerinin pazar durumu, Türkiye-Hollanda Besi ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu (11.06.2001-12.06.2001).
Poster
19. Y. O., M. A., Consumers’ Milk and Yoghurt Products Purchase Behaviour in Turkey and Determination of Attitudes Towards Brands with Cluster Analysis, 71 st European Association of Agricultural Economists (EAAE) Seminar-The Food Consumer in the Early 21 st Century (01.05.2001-).
Tam metin bildiri
20. AZABAĞAOĞLU M. Ö., Determination of Meat Consumption Habit in Tekirdag and The Effect of Mad Cow (BSE) and Foot-and-Mouth Disease on Red Meat Consumption, First Joint Meeting of Animal Science of the Balkan Countries (01.05.2001-).
Poster
21. M.Ö. A., İ. İ., Modern Food Retailing in a Developing Country and Consumer Behaviour: A Case of Turkey, 71 st European Association of Agricultural Economists (EAAE) Seminar-The Food Consumer in the Early 21 st Century (01.05.2001-).
Tam metin bildiri
22. O. G., A. K., M. A., Bitkisel Yağ Sanayinin Genel Yapısı, Uygulanan Politikalar ve Çevresel Özellikleri: Trakya Bölgesi Örneği, 3. ERC/ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi (05.03.2001-).
Tam metin bildiri
23. A. K., İ. İ., M. A., N. M., The Evaulation of Environmental Impact of Textile, Leather and Oil Companies in Thrace Region with Cluster Analysis, ERC/METU 3. International Economy Congress, Ankara (05.03.2001-).
Tam metin bildiri
24. Ş. A., M. A., Marketing Strategies by Agrochemical Manufacturers and Farmers’ Consciousness: An Empirical Research in a Developing Country, 47th European Association of Agricultural Economists (EAAE) Seminar on Agricultural Marketing and Consumer Behaviour in A Changing World (08.07.1996-).
Tam metin bildiri
25. Oraman ., Y. v. M. A., Tüketicilerin Yeni Tip Süt ve Süt Ürünlerine Karşı Davranışları, Bilinç Düzeylerinin Analizi ve Markalararası Geçişlerin Belirlenmesi, 5. ERC/ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi.
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. AZABAĞAOĞLU M. Ö., R. E., Tarım ve Gıda Ürünleri Dış Ticaret Rekabet Yapısının İncelenmesi, VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (08.09.2008-).
Tam metin bildiri
2. Azabağaoğlu M., G. U., C. D., İşlenmiş Et Ürünlerinde Gıda Güvenliği Açısından Tüketici Davranışının Analizi, VII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (04.09.2006-).
Tam metin bildiri
3. C. D., A. M., Türkiye Kırmızı Et Sanayinin AB Mevzuatına Uyumunun İncelenmesi, VII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (04.09.2006-).
Tam metin bildiri
4. Azabağaoğlu M., İ. İ., O. G., G. U., Tüketicilerin Bitkisel Sıvıyağ ve Margarin Satın Alma Davranışlarının Analizi, Türkiye I. Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu (01.09.2003-).
Tam metin bildiri
5. KUBAŞ A., İNAN İ. H., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Türkiye’de Bitkisel Yağ Sektörünün Karşılaştığı Temel Sorunlar, Türkiye I. Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu (22.05.2003-23.05.2003).
Tam metin bildiri
6. Y. O., M. A., Makarna Pazarında Müşteri Memnuniyetinin Dinamikleri: Türkiye’den Ampirik Bir Örnek, 10.Ulusal Kalite Kongresi (07.05.2001-).
Tam metin bildiri
7. M.Ö A., G. U., Türkiye’de Dondurulmuş Gıda Sektörünün Yapısı ve Gelişimi, IV.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (04.09.2000-).
Tam metin bildiri
8. M.Ö A., İ. İ., Türkiye’de Modern Gıda Perakendeciliğinin Gelişimi ve Tüketicilerin Gıda Perakencilerine Karşı Davranışları, IV.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (04.09.2000-).
Tam metin bildiri
9. O. G., M. A., Karadeniz Bölgesinde Yapılan Çeltik Tarımının Ekonomik Boyutları, Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu (02.08.1999-).
Tam metin bildiri
10. O. G., M. A., Karadeniz Bölgesinde Yapılan Çeltik Tarımının Ekonomik Boyutları, Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu (02.08.1999-).
Tam metin bildiri
11. Kubaş A., İ. İ., O. G., M. A., Trakya´da Yerüstü Su Kirliliğinin Neden Olduğu Ürün Kayıpları ve Çözüm Önerileri, Kent Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu (07.06.1999-).
Tam metin bildiri
12. Aksoy Ş., İ. İ., G. Ö., O. G., A. K., C. S., M. Ö. A., Trakya Bölgesi’nde Bitkisel Yağ Sanayiinin Ekonomik Yapısı ve İşleyişi, Türkiye II. Tarım Ekonomisi Kongresi (09.09.1996-).
Tam metin bildiri
13. M. Ö. A., A. Ş., Tarımsal Pazarlama Araştırmalarında Tüketici Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi: Ölçüm Cetvelleri, Türkiye I. Tarım Ekonomisi Kongresi (05.09.1994-).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, Yayın Yeri: NKÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı (01.12.2016-).
Uluslararası Dergi CABI, EBSCO, AGRIS CARIS, DOAJ,
2. Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, Yayın Yeri: NKÜ Ziraat Fakültesi (01.07.2016-31.07.2016).
Uluslararası Dergi Agris Caris, Ebsco, Cabi, Doaj, Index Copernicus
3. Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, Yayın Yeri: NKÜ Ziraat Fakültesi (01.01.2016-31.01.2016).
Uluslararası Dergi Agris Caris, Ebsco, Cabi, Doaj, Index Copernicus
4. Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, Yayın Yeri: NKÜ Ziraat Fakültesi (01.04.2016-30.04.2016).
Uluslararası Dergi Agris Caris, Ebsco, Cabi, Doaj, Index Copernicus
5. Social Sciences Research Journal, Yayın Yeri: Denta Florya ADSM Limited Company, Yayın Kurulu Üyeliği (01.04.2016-31.01.2016).
Uluslararası Dergi Researchbib
6. Social Sciences Research Journal, Yayın Yeri: Denta Florya ADSM Limited Company, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2016-31.01.2016).
Uluslararası Dergi Researchbib
7. Social Sciences Research Journal, Yayın Yeri: Denta Florya ADSM Limited Company, Yayın Kurulu Üyeliği (01.07.2016-31.07.2016).
Uluslararası Dergi Researchbib, ESJI, SIS
8. JOTAF, Yayın Yeri: NKÜ Ziraat Fakültesi (01.09.2015-03.09.2015).
Uluslararası Dergi Agris Caris, Ebsco, Cabi, Doaj, Index Copernicus
9. JOTAF, Yayın Yeri: NKÜ Ziraat Fakültesi (01.05.2015-31.05.2015).
Uluslararası Dergi Agris Caris, Ebsco, Cabi, Doaj, Index Copernicus
10. Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, Yayın Yeri: NKÜ Ziraat Fakültesi (01.01.2015-31.01.2015).
Uluslararası Dergi Agris Caris, Ebsco, Cabi, Doaj, Index Copernicus
11. Social Sciences Reseacrh Journal, Yayın Yeri: Denta Florya ADSM Limited Company, Yayın Kurulu Üyeliği (01.10.2015-31.10.2015).
Uluslararası Dergi Researchbib
12. Social Sciences Research Journal, Yayın Yeri: Denta Florya ADSM Limited Company, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2015-31.01.2015).
Uluslararası Dergi Researchbib
13. Social Sciences Research Journal, Yayın Yeri: Denta Florya ADSM Limited Company, Yayın Kurulu Üyeliği (01.07.2015-31.07.2015).
Uluslararası Dergi Researchbib
14. Social Sciences Research Journal, Yayın Yeri: Denta Florya ADSM Limited Company, Yayın Kurulu Üyeliği (01.04.2015-30.04.2015).
Uluslararası Dergi Reseacrhbib
Yayın Hakemlikleri
1. Social Sciences Research Journal, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi Researchbib, ESJI, SIS
2. Social Sciences Research Journal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Researchbib, ESJI, SIS
3. Kırklareli Üniversitesi İİBF Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi DRJI, CiteFactor, Index Copernicus, Google Scholar
4. Journal of Ecotourism, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CABI - Agricultural Economics Database, CAB Abstracts
5. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Hakemlik Sayısı:10.
Uluslararası Bildiri Kitabı
6. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 15.05.2015-25.12.2015.
2. Sulama İşletmeciliğini Üstlenen Organizasyonların Etkinlik ve Verimlilikleri, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.08.2011-30.12.2013.
3. Türkiye?de Tarımsal İlaç Kullanımının Sürdürülebilir Tarım Politikası Açısından Değerlendirilmesi, DİĞER, Araştırmacı.
4. Türkiye Çeltik Üretimini Artırmaya ve Pirinç İthalatını Azaltmaya Yönelik Politikaların Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
5. Trakya Bölgesinde, Sanayileşmenin Tarımsal Üretime Etkileri ve Sonuçlarının Sürdürülebilir Tarım Politikası Açısından Değerlendirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
6. Türkiye´de Bitkisel Yağ Sektörünün Üretici, Sanayici ve Tüketici Düzeyinde Analizi ve Yağ Açıklarının Nedenlerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
7. Trakya Bölgesinde Süt Sanayi Sektör Analizi, DİĞER, Yönetici.
8. Türkiye?de Kırmızı Et Sanayinin İşletme ve Tüketici Düzeyinde Analizi, DİĞER, Yönetici.
9. Bitkisel Üretimde Çiftçilerin Girdi Kullanım Kararlarının ve Bilinç Düzeylerinin Analizi: Trakya Bölgesi Örneği, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.